Monday, October 31, 2011

KENALI MURID-MURID PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

LEMBAM


Lembam atau Slow Learner merupakan salah satu daripada kategori kecacatan di bawah Program Pendidikan Khas Bermasalah pembelajaran.
Lembam bermaksud lembap, tidak cergas, lemah (kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran atau menerima pelajaran.)
Murid lembam mempunyai tahap keupayaan intelek sederhana atau kurang sedikit berbanding intelek murid normal.
Mereka mempunyai kebolehan melihat tetapi kekurangan kemahiran menerima, mengurus, menyusun, menyimpan, dan mengingat dengan berkesan.pengajaran mikro.wmv


Video pengajaran untuk mata pelajaran Pengurusan Diri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
COPYRIGHT @ semua yang terkandung dalam blog ini adalah hak milik BlogCikguEifa kecuali yang dinyatakan